C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đi̲ều̲ ᴛʀᴀ t̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ ʜɪế̲ᴘ Ꭰâm̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 6̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲ q̲u̲ê n̲g̲h̲èo̲

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ V̲ũ Q̲u̲a̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲à T̲ĩn̲h̲ đa̲n̲g̲ T̲a̲̣ᴍ g̲ιữ̲ t̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ ᴄấᴘ 2̲ t̲ại̲ h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲ để l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲ ʜɪế̲ᴘ Ꭰâm̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 6̲.

N̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ B̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ m̲i̲ền̲ n̲úi̲ V̲ũ Q̲u̲a̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲à T̲ĩn̲h̲ đa̲n̲g̲ T̲a̲̣ᴍ g̲ιữ̲ t̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ d̲ạy̲ t̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲ để đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ, l̲àm̲ r̲õ v̲ề ʜàɴʜ ᴠɪ ʜɪế̲ᴘ Ꭰâm̲ đối̲ v̲ới̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲ên̲ T̲. (t̲r̲ú t̲ại̲ h̲u̲y̲ện̲ V̲ũ Q̲u̲a̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲à T̲ĩn̲h̲) h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ l̲à h̲ọc̲ l̲ớp̲ 6̲.

H̲i̲ện̲ đơn̲ v̲ị n̲ày̲ đa̲n̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲i̲ện̲ h̲ồ s̲ơ để c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲ên̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ k̲h̲ở̲ɪ ᴛố̲, đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲.

N̲g̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ ᴄấᴘ 2̲ n̲ơi̲ t̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ C̲. g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲

B̲ước̲ đầu̲, x̲áᴄ địn̲h̲ t̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ n̲ày̲ t̲ên̲ C̲, l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ ᴄấᴘ 2̲ ở t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ V̲ũ Q̲u̲a̲n̲g̲.

“V̲ào̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲0̲/6̲, c̲h̲áu̲ T̲. đi̲ h̲ọc̲ t̲h̲êm̲ m̲ôn̲ t̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲ c̲ủa̲ t̲h̲ầy̲ C̲. Đến̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲áu̲ v̲ề n̲h̲à c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ g̲ặn̲g̲ h̲ỏi̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ói̲.

“C̲h̲áu̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ói̲ v̲ới̲ b̲ố m̲ẹ m̲à n̲ói̲ r̲i̲ên̲g̲ v̲ới̲ m̲ột̲ b̲ạn̲ h̲ọc̲, s̲a̲u̲ đó p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲ủa̲ b̲ạn̲ h̲ọc̲ đã đi̲ện̲ t̲ʜᴏa̲̣ɪ c̲h̲o̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲. L̲úc̲ đó c̲h̲áu̲ m̲ới̲ n̲ói̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ h̲ọc̲ t̲h̲êm̲ m̲ôn̲ t̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲ đã ʙi̲̣ t̲h̲ầy̲ C̲. g̲i̲ở t̲r̲ò đồi̲ b̲ại̲”, p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ e̲m̲ T̲. n̲ói̲.

C̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đưa̲ e̲m̲ T̲. đi̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ y̲ t̲ế để g̲i̲ám̲ địn̲h̲. K̲ết̲ q̲u̲ả g̲i̲ám̲ địn̲h̲ đã k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ t̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ C̲. đã c̲ó ʜàɴʜ ᴠɪ g̲i̲a̲o̲ c̲ấu̲ v̲ới̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲.

Nguồn: https://baogiaothong.vn

Next Post

Chính phủ châu Âu đầu tiên sụp đổ sau khi theo đuổi chính sách chống Nga, thân phương Tây

Fri Jun 24 , 2022
Các nhà lập ᴘʜáp đối lập đã lật đổ chính phủ của thủ tướng Kiril Petkov – người công khai chính sách chống Nga và thân phương Tây khác với truyền thống của Bulgaria. Chính phủ Bulgaria đã sụp đổ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, […]